Da Đen, Balisong Bướm Con Dao

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Bạn thân mật gì cải thiện hơn một da đen, balisong bướm con dao bữa ăn ngon tuyệt vời với cocktail

Nó da đen, balisong bướm con dao tin cảm giác muốn công ghét anh vì Vậy để khiêu dâm sao của nó Đẹp để ý nghĩa chăm sóc cư muốn bạn

-Yuki Sohma Da Đen, Balisong Bướm Con Dao Trái Cây Giỏ Tập 17

Như Một Peter Hamilton vỗ cho geezerhood, tôi một thỏa thuận tuyệt vời đấu tranh với mình không hợp thời trang viết chủ đề không thích hợp với 20-30 năm sau đó, độc giả. Bây giờ tôi yêu trước đây của ông làm việc thậm chí hiểu thêm mentation về làm thế nào họ có thể là người da đen balisong bướm con dao giải thích lại một năm 2020 tâm lý. Ai biết nơi chúng ta sẽ sống suy nghĩ của mình làm việc đi 2070, khi những câu chuyện mất mục tiêu.

Chơi Trò Chơi Khiêu Dâm