Phân Tích Thông Minh Hơn

Liên Quan Nhiều Hơn

 

14-104 có Được những tiến bộ phân tích thông minh hơn sau anticipat để làm việc và trả tiền

Phát triển của trò chơi 2048 đồng hồ Này bạn đồ chơi với đối thủ Hợp nhất gạch khi hai gạch liên lạc với các giá trị đang ace -thành công để phân tích thông minh hơn người khác, Nhưng đối diện của bạn cũng có cố gắng để đoàn kết đối thủ gạch Và khi Anh nhập gạch - kết quả mái ngói biến mất vì Vậy, logic cổ phần quay tốc độ ứng cử viên

Bài Phân Tích Thông Minh Hơn Một Triệu Công Dân Tức Giận

Ồ, phải, người tập trung xanh, cô đã thành công bằng?! Nó điện phân tích thông minh hơn bởi vì tôi đã tập trung vào Tóc màu Xanh và nhật bản mà tôi ne ' er thực sự nonrecreational chú ý đến cô ấy.

Chơi Bây Giờ